Topdown 2D Movement 

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class TopDownMovement2D : MonoBehaviour
{
public KeyCode ButtonLeft = KeyCode.LeftArrow;
public KeyCode ButtonRight = KeyCode.RightArrow;
public KeyCode ButtonUp = KeyCode.UpArrow;
public KeyCode ButtonDown= KeyCode.DownArrow;

public float PlayerSpeed = 400;
public Rigidbody2D PlayerRigidbody;

void Update()
{
Vector2 playerFinalMovement = new Vector2(0, 0);

// Vi gemmer accelerationen og sætter y til det
// Prøv at fjerne denne linje og se forskellen.

if (Input.GetKey(ButtonLeft))
{
playerFinalMovement.x = -1;
}

if (Input.GetKey(ButtonRight))
{
playerFinalMovement.x = 1;
}

if (Input.GetKey(ButtonUp))
{
playerFinalMovement.y = 1;
}

if (Input.GetKey(ButtonDown))
{
playerFinalMovement.y = -1;
}
// Vores retning "Playerfinalmovement" sættes til hastigheden
// Bliver ganget med den speed vi vil have på spilleren
// og Time.deltaTime gør at speed er "i sekundet" og ikke per frarme
PlayerRigidbody.velocity = playerFinalMovement * Time.deltaTime * PlayerSpeed;

}
}