Hvordan får du en figur til at bevæge sig og hoppe som i en 2D sidescroller?


using UnityEngine;
using System.Collections;

public class TopDownMovement2D : MonoBehaviour
{

  public KeyCode ButtonLeft = KeyCode.LeftArrow;
  public KeyCode ButtonRight = KeyCode.RightArrow;
  public KeyCode ButtonJump = KeyCode.Space;

  public float PlayerSpeed = 400;
  public float PlayerJumpPower = 8;

  public Rigidbody2D PlayerRigidbody;

  void Update()
  {
    Vector2 playerFinalMovement = new Vector2(0, 0);

    // Vi gemmer accelerationen og sætter y til det
    // Prøv at fjerne denne linje og se forskellen.

    if (Input.GetKey(ButtonLeft))
    {
      playerFinalMovement.x = -1;
    }

    if (Input.GetKey(ButtonRight))
    {
      playerFinalMovement.x = 1;
    }

    if (Input.GetKeyDown(ButtonJump))
    {
      PlayerRigidbody.velocity += Vector2.up * PlayerJumpPower;
    }

    // Vores retning "Playerfinalmovement" sættes til hastigheden
    // Bliver ganget med den speed vi vil have på spilleren
    // og Time.deltaTime gør at speed er "i sekundet" og ikke per frarme
    PlayerRigidbody.velocity = new Vector2(playerFinalMovement.x * PlayerSpeed * Time.deltaTime, PlayerRigidbody.velocity.y);

  }
}

Du skal ikke tænke på det som at du vil have en figur til at hoppe og flytte sig rundt på skærmen. Tænk over hvad der sker i koordinatsystemet på objektet.

Hvis du vil have noget til at gå mod højre i et koordinatsystem?
Så er det et positivt tal i X retningen.

Hvad hvis den skal gå til venstre i koordinatsystemet?
Så er det i en negativ retning i X.

Hvis du vil have den til at hoppe?
Så er det positivt  i Y retningen. 

Så det du gerne vil er:

 1. Have den til at gå X plus/minus når du trykker på to forskellige tastaturknapper (f.eks. højre/venstre)
 2. Have den til at gå plus i Y når du trykker på en tastaturknap (f.eks. mellemrum)