Station 10 - Ungaalborg | Mediehuset for unge fra 13-19 år i Aalborg Kommune
Camera Follow

Camera Follow

Camera Follow using UnityEngine; using System.Collections; public class CameraFollow : MonoBehaviour { public GameObject player; // Public variable som bruges til reference til spilleren. private Vector3 offset; // Offset bruger vi til at gemme forskellen mellem...